WIRID PENEGUH IMAN

WIRID PENEGUH IMAN, KEMULIAAN DAN KEBERKAHAN


Assalamualaikum wr wb. Ini adalah doa yang dilafadzkan oleh para pemuda yang tinggal di gua (Ashabul kahfi) selama 309 tahun qomariyah. Bila kita istiqomah berdoa sebagaimana para pemuda istimewa ini, insya allah kita akan diberikan keteguhan iman, kemuliaan dan keberkahan dari Allah SWT.  Berikut wiridnya yang boleh dilafadzkan kapan saja dan dimana saja:

AUDZUBILLAHIMINASYAITONIRROJIM 3 X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 3 X

Wirid Pertama

ROBBANAA AATINAA MIN LADUNKA ROHMATAN WAHAYYI’ LANAA MIN AMRINAA ROSYADAAN  3 X
“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.”  (QS Al Kahfi ayat 10)

Wirid Kedua

ROBBUNAA ROBBUSSAMAAWAATI WAAL ARDHI LAN NAD’UWA MIN DUUNIHI ILAAHAN LAQOD QULNAA IDZAN SYATHOTHAAN 3 X
“Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”. (QS Al Kahfi ayat 14)

Wirid ketiga

ALLAAHU A’LAMU BIMAA LABITSUU LAHU GHOYBUSSAMAAWAATI WAAL-ARDHI ABSHIR BIHI WA ASMI’ MAA LAHUM MIN DUUNIHI MIN WALIYYIN WALAA YUSYRIKU FII HUKMIHI AHADAAN 3 X

“Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal, kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan” (QS Al Kahfi ayat 26)

ALHAMDULILLAHIRROBILALAMIN 3 X

Wirid selesai dan demikianlah apa yang kami sampaikan. Bila ada benarnya semata-mata datang dari Allah ta’ala dan bila ada kesalahan itu berasal dari saya pribadi. Terima kasih dan salam paseduluran. Wassalamualaikum wr wb. Rahayu rahayu rahayu…

@wongalus,2013

Categories: WIRID PENEGUH IMAN | 18 Komentar