PUJINE BADAN SAKOJUR

PUJINE BADAN SAKOJUR


Seluruh apa yang kita miliki termasuk badan kita ini sebenarnya bukan milik kita. Namun milik-Nya sehingga apabila kita masih merasa memiliki anggota badan ini, maka kita perlu untuk mengembalikan pada Tuhan sebagai satu-satunya pemilik semua yang ada. Sumber semua kekisruhan diri, adalah pada RASA MEMILIKI. Saat kita merasa memiliki tubuh kita, diri kita maka di situlah stress, bingung dan kisruh bermula. Untuk mengembalikan tubuh, jiwa, dan diri kita agar kembali suci oleh para pinisepuh disarankan untuk melakukan penyucian diri dengan berdzkir atau merapalkan puji-pujian berikut ini:

Pujine utek:
RASULUN RABBI’L ALAMIN (33x)
Kuwasane luput tuju teluh dadi tawar

Pujine kuping tengen
ALLIYATAN ILAHU RABBI UMUM (33x)
Kuwasane ngilangake bilahi kabeh

Pujine kuping kiwa
SAMIKNA WA TAKNA GUPRANA KARABBASA WA’ILEKAL NASIR (33x)
Kuwasane ngilangake pakewuh kabeh

Pujine sirah:
PADARAKTUM (33x)
Kuwasane nglerebaken kang sarwa galak kabeh

Pujine netra:
KUDUSUN RABBANA WA RABBUL MALAIKATUHU WA RUH (33x)
Kuwasane kinaweden dening wong lanang wadon

Pujine napas:
HAPLIL PALUBUTI NGALLA YASIN (43x)
Kuwasane kinasihan wong sajagad kabeh

Pujine gigir:
NAWAETU MINAL KIBARI PIBIGALIKAD HAPIKA KARJA (29x)
Kuwasane teguh timbul

Pujine Otot:
PAREKUN PAREKANUN WA’LJANATUN NANGIMUN CIPTA KATON CIPTA ORA KATON (1000x)
Kuwasane amurba ora katon

Pujine awak kabeh:
INNA PATAKNA IA KAPAKAN MUBININ (120x arep mlebu omah)
Kuwasane slamet rahayu

Pujine ati:
NASRUN MINALLAHI WA PATEKUN KARIBUN WA KASIRIL MUKMININ (25x)
Kuwasane awake katon gede

Pujine amperu:
LAYASTAKI PANAHUM (200x)
Kuwasane kinawedan dening wong tur bagus rupane kang muji
Pujine sikil:
SARI MAL MARUNA (25 x)
Kuwasane ora katon

Pujine pepusuh:
PASAYAKPIKAHUMULLAHU WAHUWASSAMI’ULALIM (25x)
Kuwasane luput senjata tawa

Pujine dalamake:
SANGAN SANGUN YUHYI WAYUMITU WAHUWA NGALA LAKULI SEKKIN KATDIR (25x)
Kuwasane betah lumaku lan lumayu

PUJINE BANGSA NAPAS PATANG PRAKARA
(1). Napas: Iku tetaling urip, iya tetalining roh, rupane ireng, plawangane af’alu’llah dunune ing lesan. Pujine: LA ILAHA ILALLAH, iku sampurnaning kulit daging
(2). Tanapas: Iku pamiyarsaning roh, rupane kuning, plawangane asmau’llah, dununge ing kuping, pujine: ALLAHU AKBAR, iku sampurnaning balung lan otot
(3). Anpas: Iku panggonaning ruh roh, rupane ijo, plawangane sifatullah, dunungne ing gigir, pujine ALLAH, ALLAH. Iya iku sampurnaning getih lan sungsum
(4). Nupus: iku paraning roh, rupane putih, plawangane dzatullah, dununge ing netra. Pujine JA-HU JA-HU, iku sampurnaning pangawasa lan nepsu

@wongalus,2010

Categories: PUJINE BADAN SAKOJUR | 1 Komentar