AJI MOYONGGOSETO


Ajian untuk meminta bantuan malaikat untuk berbagai keperluan. Ajian ini sangat ampuh dan sudah jarang dimiliki kaum waskita. Cara mengamalkannya puasa mutih 7 hari 7 malam dan patigeni sehari semalam. Mulai puasa pada hari Sabtu Kliwon. Selama menjalani puasa tidak berbincang dengan orang lain. Bila akan menjalankan ajian moyonggoseto hendaknya berwudhu dulu. Jiwa dan raga…