Daily Archives: 24 Mei 2010

ASMA MALAIKAT VERSI SUNDA


taofik
malhp69@yahoo.co.id

ASSALAMUALAIKUM YA MALAIKAT MUQOROBIN
ASSALAMUALAIKUM Y MALAIKAT ZIBRIL,MIKAIL,ISROPIL,IZROIL
AING TUNDUK KA PANGERANNA ZIBRIL
ZIBRIL NU AYA DI KULIT JENG HAREUPEUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA MIKAIL
MIKAIL NU AYA DI DAGING JEUNG GIGIREUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA ISROPIL
ISROPIL NU AYA DI TULANG JEUNG TUKANGEUN AING
AING TUNDUK KA PANGERANNA IZROIL
IZROIL NU AYA DI GETIH,SUM2 ,LUHUR JEUNG HANDAPEUN AING
HU ALLAH DINA RUH AING
NUR MUHAMMAD DINA RAGA AING
LAILAHAILALLAH MUHAMADARUSULULLAH

Laku amalan:
puasa biruhin 7 hari,amalan dbc 121x jam 12 mlm pd wkt puasa
stlh puasa 3x bda sholat

Fungsi: untuk keselamatan mutlak @@@

Categories: ASMA MALAIKAT VERSI SUNDA | 48 Komentar

ILMU-ILMU HIKMAH TINGKAT TINGGI 2


ILMU TERBANG HARUT MARUT

Ki Hongmankim. Emil: halilintar280579@yahoo.com atau sms/telp ke 02293930036

Berikut adalah salah satu nukhilan ilmu yang diambil dari Kitab Harut Marut dan berkembang luas di setiap lembaran kitab Hikmah, tauhid (Kitab Al Mustadrak Karya Al Hakiim, Al Uqubat karya Ibn Abid Dunya), dan diterangkan oleh rosulullah SAW…

“Maukah kalian berdua (Harut & Marut) memberitahukan kalimat yang dapat menurunkan dan menaikan kalian (Harut & Marut) ke langit dan ke bumi? Ke duanya (Harut & Marut) menjawab:”Bismlillahi A’zham”Salah satunya (Harut) berkata ajarilah di wahai Marut….” (Hr.Abd bin Humaid dan ishaq bin Rahawiyah, dari Ali bin Abi thalib yang musnadnya dari Sabda Rosulullah SAW)

Dibaca 19.000x siang dan 19.000x malam, sandi khusus untuk terbang belum bisa di jelaskan karena belum dapat ijin dari mas Haliilntar guru saya. Namun khasiatnya sangat besar karena Do’a ini digunakan oleh para malaikat Allah@@@

SANDI PENGUASAAN NAMA MALAIKAT HURUF

Saya menerangkan lanjutan sandi penguasaan nama malaikat huruf yang didasari firman-firman allah SWT dan hadist dan manuskrip kuno….

Allah SWT berfirman:

“Rasul telah berirman kepada alqur’an yang diturunkan dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya…(QS 2:285)

Rosulullah SAW bersabda:” Tidak ada makhluk Allah yang lebih banyak dari pada malaikat dan tidak ada sesuatu yang tumbuh kecuali seorang malaikat yang ditugaskan mengurusnya, dan Sesungguhnya langit, bumi dan alam semesta di isi oleh para malaikat, diantara mereka ada yang duduk, ruku’, sujud yang menggigil ketakutan karena takut kepada Allah SWT serta tidak mendurkahai-Nya sekejap matapun sampai akhir kiamat tiba”.(Hr. Ibn Abbas)

Keberadaannya

Tidak ada tempat sejengkalpun kecuali ada malaikat yang berdiri dan bersujud didalamnya. ..(Ath Thabarani)

Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya (QS 2:31)

Ar-Rabi bin Anas, Imam Jafar As Shodiq bin Ali bin Muhammad SAW dari Rosulullah berkata: “Ia adalah nama-nama, tugas, posisi(jabatan), lokasi (keberadaan) dan cara memanggil dari malaikat dan Khodam suci Allah tersebut (Hr.Ibn Jarir dari Ar Rabi’bin Anas dari Rosulullah SAW)

Dialog Rosulullh dengan Jibril AS, untuk mengetahui kelebihan Muhammad SAW dari Nabi/rosul lainnya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu?Jibril menjawab”antara aku dan Allah terhalang 70 penghalang dari api dan cahaya dan setiap 1 lapis penghalang terdapat 70 ribu penghalang dan begitu seterusnya. Seandainya aku melihat hijab yang paling bawah pastilah aku terbakar, karena hanya engkau wahai Muhammad satu-satunya manusia, makhluk, rasul, nabi dari dulu sekarang sampai kiamat yang dapat melihat secara langsung di langit dan dibumi dan setiap saat, karena engkau adalah cahaya-Nya, sedangkan Adam hanya 1 kali sewaktu di surga pada waktu pertamakali diciptakan” (Hr.Anas)

BERIKUT DIBAWAH INI RAHASIA SANDI PENGUASAAN HURUF

Huruf Tsa:

Sandi Pembuka simpul huruf Tsa (didalam huruf terebut terkandung asma:Ats-Tsaabitu, Al Baa’itsu, Al Waaritsu), Sifat Huruf: Panas dan lembab, Watak:Udara

Tsabit qudrotukal laahumma wa wujuuduka fi qodamil qodadami min ghoiri kaifa wa laa tasybiih, khloaqtan nuthfata wal’alaqota wal mudh-ghota wa kasautal’izhooma lahmaa. Waakhroj-that thob’a nafsi, wal ja’altasy syamsa munqoodatun ilaa man jadzabat ilaihi bin tikhoobil amri bisirrith-thobi’is sairil fil qolbi. (Ajibil amro ya khodama harfits TSAA-I bihaqqi faaliqil habbi wan nawaa, Ajib yaa HAMYAA-IIL bisiri man amruhu bainal kaafi wan nuun)

Tata Cara:

Huruf Dibaca 9000x setiap 100 do’a sandi dibaca 21x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Huruf JIM,

andi Pembuka simpul huruf JIM (didalam huruf terebut terkandung asma:Al Jaliil, Al Jaami’u, Al Jabaaru,Al Jaawadu. Sifat Huruf Panas dan Lembab, Watak:Api

Jalabtu bijaahi jalaali jamaalil jabaruti wa bi’izzil ‘azhomati wal kibriyaa-I wa bil waahidi ahadil maajidil qoyyumid daa-imi alladzii laa yamuutu, tajalallaa lil jabali faja’alahu dakkan wa khorro muusaa sho’iqo. Jalabtu mathluubiii biqudroti mahbuubii, laisa lii habiibun siwal qoriibul mujiib. (ajib yaa haarfal Jiim, nima fiika minal birri wal mahabbati wat tahyiij’alaika birobbil’ibaad, alladzii biyadihil amru wal hukmu walaa haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil azhiim, ajib ya tholqiyaaiil, waf’al kadza wakadza aluuhaan2x al’ajal2x as’saata2x)

Huruf KHO

Sandi Pembuka simpul huruf KHO (didalam huruf terebut terkandung asma: Al Khobiir, Al Khooliq, Al Kholaq). Sifat Huruf:Dingin Lembab, watak: air

Do’a

Ya khoobiiru bimaa fiidh domaairi, as-aluka antaksuuni nuuroon min nuurika asyhadu bihi sirrol khoo-I, yaman ya’lamus sirro wa akhfaa, allahu laa ilaaha illaa huwa, lahul asmaa-ul husnaa. Wa bi alfi-alfi laa haula walaquwata illaa billaahil’aliyyil ‘azhiim.washollallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa’alaa aalihi washobihii wa sallam

Tata Cara:

Huruf Dibaca 6000x setiap 100 do’a 1 dibaca 14x, baru dilanjut do’a 2 14x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Huruf ZA

Sandi Pembuka simpul huruf ZA (didalam huruf terebut terkandung asma: Az zakiyyu, al Aziizu, al Muizu), Sifat:Panas lembab, Watak: hawa(Udara)

Do’a1

Zakiyyun ta’aalaaa ‘an shifaatin hawaaditsin fasubhaana robbii sya’nuhu qod ta’azhzhomat, bismika yaa allahu bis sirri akhtafi wa anta muhiithun bii bihujuhin tahajjabat

Do’a2

Zidnillaahumma syauqon ilaika wa roghbatan fiimaa ladaika wa’aamilni bikhofiyyi luthfika waksinii nuuron waa jamaalan asta’iinu bihi’alaa kasyfi asroorin nughtotiil latii min jinsihaa tazalzaltiil jibaalu wa tadak dakat min haibatika ya zakiiyu hayyaa-hayyaa yaa za bi ‘izzati man lam yalid walam yuulad wa lam yakul lahu kufuwwan ahead. Ajib wa tawakkal bikadza wa kadza, bi alfi-alfi lahaula walaquwata illaa billaahil’aliyyil ‘azhiim

Tata Cara:

Huruf Dibaca 9000x setiap 100 do’a 1 dibaca 21x, baru dilanjut do’a 2 21x, dilakukan setelah shalat ajat khusus

Sandi huruf lainnya insya allah akan saya tampilkan…setelah mendapatkan ijin dari mas Halilintar guru saya…amiin…bila saudara benar-benar membutuhkannya dapat menghubunginya saya ke hongmankim@yahoo.com ataupun langsung ke halilintar280579@yahoo.com, sadulur santai saja…beliau mash mudako and easy going….tapi ilmunya mantap karena saya sudah mempelajari ilmu kuno dari beliau bertahun-tahun lamanya…makasih@@@

ASMA SULTHONIN BAHRI WA BARR MINAL MASYRIK MINAL MAGHRIBI (ASMA LAUT, BUMI, CAHAYA/API ANGIN RAJANYA RAJE ) All Versi All Level

Asma ini adalah nukhilan saefi hijib sultonin bahri wa barr dari timur sampai barat, yang merupakan senjata para nabi dan para wali allah..dan dikenal di indonesia dengan berbagai macam sebutan baik disebut Asma Laut Raje, Kayu Raje, dan lain sebagainya…asma ini adalah asma yang ada di setiap mushaf sayidina ADAM AS s.d ISA AS…serta ada di dalam manuskrip kuno Harut marut dan dijadikan bagian ilmu di setiap kitab hikmah…bahkan menjadi terpecah-pecah lagi berdasarkan tingkatan seperti yang beredar di Indonesia, yaman, Baghdad..namun inilaah sejatinya yang menjadi dasar kekuatan asma dari Laut/sunge/kayu singa Raje dsb…masalah kehebatannya tidak perlu diragukan lagi….Bahkan saya melihat guru saya menggunakan ilmu ini dengan berjalan di atas lautan sewaktu menyelamatkan 3 orang di pantai karang Nini dan membelah lau sampai ke garis pantai agar orang-orang terebut bisa berjalan santai di darat pada tahun 2003 dan shalat di atas daun kelapa sewaktu di Cianjur januari Tahun 2009

Berikut Nukhilan dan tata caranya

Fadhilah yang sudah saya buktikan sendiri walaupun baru tingkat menengah dan apa yang dibuktikan dari guru saya karena beliau melakoni syaratnya bertahun-tahun;

1.Berjalan diatas air

2.Berjalan di atas awan dan angin

3.Loncat di di atas dedaunan

4.Mengancurkan batu karang sekali tiup/sentuh

5.Manghancurkan batu karang sebesar rumah dari jauh hanya menggunakan jari, bisla suda sempuna yang saya lihat dari guru saya dapat mengeluarkan sinar warna warni dari jarinya, hal itu sesuai dengan pola pelontaran tenaga

6.Ditabrak mobil, truck, kendaraannya yang penyok (sudah saya buktikan)

7.Bicara dengan Hewan

8.Memindahkan Awan,Hujan hanya dalam hati

9.Ludah bisa jadi api

10.Menciptakan orang dari pasir (terbukti waktu perang desa dan demonstrasi tahun 1999, guru saya iseng menciptakan ratusan orang)

11.masuk ke botol dan Mandi di dalamnya

12.Dan Masih banyak lagi…

Tawassul asma dan do’a hadiah

Bismillahirrahman nirahiim.

Al-Ikhlas 11x

Falaq-Binas 11x

Ayat qursy 11x

Shalawat Tunjina 11x

Shalawat Nariyah 11x

INNI QUWATIN AQSYAMAQOSYIN 2X, AJBAROSYIN 2X,AZLAMUSYIN 2X,AHAYUSYIN 2X,ANUSYIN 2X,ASYMASYIN 2X,ARSYALASYIN 2X,AKHWASYIN 2X, BA’LASAQOSYIN 2X BARYANUSYIN 2X,BARQOSYIN 2X,BARQOMUSYIN 2X,BARQOYUSYIN 2X,BARYANASYIN 2X,BASYAALISYIN 2X,BANA’UKASYIN 2X,BASYAALISYIN 2X,THALTHAUNAUROSYIN 2X,DAQOSYIN 2X,SYAL-SYALISYIIN 2X, SYAQMUNAHASYIN 2X, SYALAASYIN 2X, SYULUUSYIN 2X, SYALWAASYIN 2X, SYAYIISYIN 2X, TOYSYIN 2X,TASYALSYALIN 2X, TARSYADASYIN 2X, TOQOSYIN 2X FALYUNUSYIN 2X , MAHROQOSYIN 2X, MAARISYIN 2X ,NUSYIN 2X, HAUROSYIN 2X, HAYAASYIN 2X, HAALISYIN 2X, HALASYIN 2X ,HAKSYUUSYIN 2X, HASYIN 2X, HAYUSYIN 2X ,HAWSYIN 2X , HALUUSYIN 2X, HALSYAAYISIN 2X,HALYUUSYIN 2X,HALSYALSYIN 2X, HAMUHASYIN 2X, HAYMASYIN 2X, NAWSYIN 2X,MAHFARKUSYIN 2X,YANUSYIN 2X, YA’YUSYIN 2X, YATASYIN 2X,AHYAN SAROIYAN ASMAN SURYANIYYATI KAFANZA IHYA FATAROH KUNFAYAKUN ALLA ALAYA

Tata cara

1.Berpuasa selama 40 hari dengan berbuka tidak boleh memakan makanan yg bernyawa

2.Selama berpuasa membaca Asma di atas 333x setiap selesai Sholat Fardhu dan malam (Shalat Hajat 3333x)

3.Setiap membaca Ayat di atas harus selalu memakai wangi-wangian baikMisyk atau Bukhur

Kondisi Saat Puasa:

Setelah sempurna puasa 40 hari maka akan terbakarlah/tersingkaplah Hizab/penutup yang menutupi penglihatan anda dari Alam Ghaib, Anda akan masuk kesalah satu Alam ghaib dan melihat sebuah kota yg berwarna Putih di sekeliling kota tsb mengalir 2 sungai yang sangat indah dan di tepian kedua sungai tsb terdapat kebun yang di penuhi oleh pohon – pohon Marzan dan anda akan melihat di tengah- tengah kebun terdapat sebuah Qubbah yang ditutupi dengan kain Sutra berwarna Putih di dalam Qubbah tsb terdapat Kursi yang dihiasi oleh batu-batu mulia Yaqut & Mutiara, Maka bangunlah anda dan bertawakkal lah pada Alloh yg maha hidup dan tidak pernah mati, Setelah membaca Asma Sulthonin Bahri, Maka akan datang kehadapan salah seorang maharaja dari golongan raja-raja Jin seraya mengucapkan salam, maka balaslah salamnya kemudian sibukkan kembali diri kita dengan mengulang-ulang bacaan Asma Sulthonin Bahri, Maka kita akan melihat Bala tentara yang sangat besar telah memenuhi Ufuq barat sampai timur, Bala tentara tsb dipimpin oleh seorang maharaja Jin penjaga Ayat dan Asma-asma allah yang diangkat allah menjadi malaikat penjaga Asma dan Ayat allah SWT, dan beliau yang sangat agung dan berwibawa yang berpakaian serba putih dan memegang sebilah Tombak yang terdapat bendera dari kain Sutra berwarna putih tertulis pada bendera tersebut Asma Sulthonin Bahri, Maka ucapkanlah salam pada Raja tsb 3 x salam, Maka raja tsb akan membalas salam anda yang kemudian dia akan berbicara pada anda dengan bahasa Suryaniyyah, Namun Alloh S.W.T akan memberikan kefahaman pada anda tentang mak’na dari bahasa Suryaniyyah tsb, Kemudian kita akan dibawa ke istananya yang luar biasa besarnya, megah, dan ubin laintainya terbuat dari berlian. Disana kita akan bertemu dengan keluarga dan pembesar jin dari seluruh alam semesta ( Shugol, Dimriyat, Man’iq, Hadliyaz, Abu Yusuf, Kandiyas, Dsb) mereka akan member kalian selamat dan hadiah, baik harta, wanita/pria dari golongan jin tingkat tinggi…namun mintalah cincin/benda pusaka diluar harta (karena akan menjadikan kita budak dunia) dan bila wanita/pria (kita akan dinikahkan dengan bangsa jin dan tidak bisa menikah kembali dengan bangsa manusia lagi)…bila memilih cincin/pusaka, maka Raja Jin tsb akan memberikan anda sebuah cincin yang tertulis pada cincin penunduk seluruh dimensi Alam Jin, karena pusaka di alam Maharaja Jin tersebut sangatlah banyak dan hebat-hebat diluar jangkauan akal manusia biasa. Khodam ini merupakan rahasia yang sangat besar di dalam hajat atau keinginan manusia tentang Khowariqul ‘Adah ( adat-adat diluar kebiasaan manusia ).

Bila sudah terkuasai maka khodam anda tidak akan pernah bisa ditarik oleh ilmu apapun, karena ilmu ini langsung berkhodam suci…bila tidak mencapai tahap ini, maka khodamnya hanyalah tingkatan biasa dan dapat ditarik kapan saja..karena yang menjadi khodam anda bukanlah khodam malaikat yang di beri kekuasaan oleh allah SWT namun khodam jin tingkat tinggi, yang kapan saja bisa membuat diri kita dalam kesesatan…seperti contohnya bila kita mempelajari ilmu-ilmu yang tidak didasari oleh akhlak dan iman..selalu mengatakan tingkatan, besar/kecilnya energy.padahal nafsu jin tersebut telah menguasai kita tanpa sadar.karena bila sudah mencapai tingkatan suci/malaikat walaupuun khodam malaikat yang diangkat allah dari bangsa jin yang mempunyai ketaqwaan dan kesalehan sangat tinggi, tidak akan mejerumuskan kita dalam menilai sesuatu…Bila ada kesulitan sadulur bisa menghubungi guru saya mas halilintar di emailnya halilintar280579@yahoo.com atau sms/telp ke 02293930036, karena secara jujur saya belum menguasai sempurna…dan untuk berjalan di atas air dengan do’a asma ini baru terhitung 30 menitan begitu pula untuk ringan tubuh saya

untuk penguasaan secara sempurna silahkan lihat rumus penguasaan simpul nadi, asma, malaikat yang telah saya jabarkan sebagian kecil namun cukup untuk mencapai tahapan yang luar biasa..terimakasih semuanya@@@

ASMA’ BARHATIHIN DARI DAERAH HADROMAUT YAMAN SELATAN

Berikut asma’ Barhatihin dari daerah HadroMaut Yaman selatan dari manuskript kuno kitab Durrotul Bahiyyah Fi Jami’il Asrori Ar-Ruhaniyyati yang menjadi bagian terkecil dari Saefi asma Sultonon Bahri versi ibroni lama…

BISMILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIMIR ROHMANIR ROHIMI BI ‘IZZATI BARHATIHIN 2 X, KARIRIN 2 X, TATLIHIN 2 X, TOURONIN 2 X, MAZZALIN 2X, BAZZALIN 2X, TARQOBIN 2X, BARHASYIN 2X, GHOLMASYIN 2 X, KHUTIRIN 2 X, QOLNAHUDIN 2 X, BARSYANIN 2 X, KADZHIRIN 2X, NAMUSYALAKHIN 2 X, BARHAYULAN 2 X, BASKAYLAKHIN 2 X, QOZMAZIN 2 X, ANGOLULAYTIN 2X, QOBROTIN 2X, GHOYAHA 2 X, KAYDAHULA 2X, SYAMKHOHIRIN 2 X, SYAMKHOOHIIRIN 2 X, SYAMHAAHIRIN 2X, SYAMHAHIIRIN 2 X, BIKAHTUNAYHIN 2 X, BASYARISYIN 2 X, TUNISYIN 2X, NAMUKHIN 2X, SYAMKHO HUWA BARUKHIN 2 X, NURUN 2 X, SUBBUHUN 2 X, QUDDUSUN 2 X, ROBBANA WA ROBBUL MALAIKATI WAR RUHI AJIIBUU AYYUHAL ARWAHAR RUHANIYYATI BIHAQQI HADZAL ‘AHDIS SYARIFI ALAIKUM WA TO’ATUHU LADAYKUM WA AWFUU BI ‘AHDILLAHI IDZA ‘AHADTUM WA LA TANQUDUUL AYMANA BA’DA TAUKIDIHA WA QOD JA’ALTUMULLOHA ‘ALAIKUM KAFIILA INNALLOHA YA’LAMU MA TAF’ALUUNA, FA MAN NAKSA FA INNAMA YANKUSU ‘ALA NAFSIHI WA MAN AWFA BIMA ‘AHADA ALAIHULLOHA FA SAYU’TIHI AJRON ‘ADZIMA , AYNAMA TAKUNUU YA’TI BIKUMULLOHU JAMI’AN INNALLOHA A’LA KULLI SAY IN QODIRUN WA HUWA ‘ALA JAM’IHIM IDZA YASYA U QODIRUN IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMII’IL LADAYNA MUHDORUN AJIIBUU YA MA’ASIROL ARWAHIR RUHANIYYATI WAL MULUKIL KIROMIT TOHIROTIZ ZAKIYYATI WAL ASKHOSIL JAWHARIYYATI WAL ASBAHIN NURONIYYATI IHBITUU ‘ALAL MULUKIL ARDIYYATI WA TAWAKKALUU BI JALBIL MANAFI’I ILAYYA WA DAF’IL MADORI ANNI WA AMMAN TUHITU BIHI SYAFQOTI BI HAQQI ISMILLAHIL ADZIMIL A’DZOMI ALLADZI AWWALUHU ALIN WA AKHIRUHU ALIN WA HUWA ALIN SYAL’IN YA’WIN YAUBAYHIN, BAYHIN, YAHIN YAHIN AYAHIN AYAHIN AHIN AHIN AHIN AHIN WAHIN WAHIN BITAKHIN BITAKFALIN BI SO’YIN KA’YIN YA’YIN MAMYALIN MUTI’IN LAKA YA ALIN MA A’DZOMA ISMUKA RUHUN WA ‘ASOHU ILLA WA QOSSOT JANAHAHU WA SO’IQO WAKHTAROQO IS’IQ YA ALIN JALLA ZARYALIN WA DZARYALIN AHTARIQU MAN ‘ASO ISMAKA YA ALLOHU AQSAMTU WA ‘AZAMTU ALAIKUM BI ‘ALIMIL GHOYBI WAS SAHADATIL KABIRI L MUTA’ALI WA BIL ISMILLADZI TA’AHADTUM BIHI INDA BABIL HAYKALIL KABIRI WA HUWA BA’LASYAQOSYIN 2 X, MAHROQOSYIN 2 X, AQSYAMAQOSYIN 2 X, SYAQMUNAHASYIN 2 X, WA MAN YU’RID AN DZIKRI ROBBIHI YASLUKHU ‘AZABAN SO’ADA WA BIHAQQI AHYAN SYAROHIYAN BAROHIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA WA BISIRRI BATODIN AJHAZATIN FALA UQSIMU BI MAWAQI’IN NUJUMI WA INNAHU LA QOSAMUL LAUTA’LAMUUNA ADZIMUN INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TA’LUU ‘ALYYA WA’TUNII MUSLIMIINA MASRU’IINA TOI’IINA LI ASMAILLAHI ROBBIL ‘ALAMINA WA MAN YUZIG MINHUM AN AMRINA UDZIQHU MIN ‘ADZABIS SA’IRI YA QOUMANA AJIIBU DA’IYALOHI WA AMINUU BIHI YAGFIR LAKUM MIN DZUNUBIKUM WA YUJIRKUM MIN ADZABIN ALIIMIN WA MAN LA YUJIB DAIYALLOHI FA LAYSA BI MU’JIZIN FIL ARDI WA LAYSA LAHU MIN DUUNIHI AULIAI ULAIKA FI DOLALIN MUBIININ WA KHUSIRO LISULAIMANA JUNUDUHU MINAL JINNI WAL INSI WAT TOYRI FAHUM YU JA’UUNA WA HASARNAHUM FA LAM NUGODIR MIN HUM AHADA WA QOLUU SAMI’NA WA ATO’NA GUFRONAKA ROBBANA WA ILAIKAL MASIRU HAYYAN HAYYAN ALUHAN ALUHAN AL AJALU AL AJALU AS SA’ATU AS SA’ATU BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM. @@@

Categories: ILMU-ILMU HIKMAH TINGKAT TINGGI 2 | 178 Komentar

AMALAN MEMPERLANCAR REZEKI


Wahyu (Wahyu@yahoo.co.id)

“PURBO WASESO ALLOH KANG AMISESO, IBU BOPO KULO NYUWON SANDANG PANGAN SAKING BUMI JAGAD SUMBER SEGORO WETAN KIDUL KULON LOR, ADOH PAREK, PAREKO MARANG INGSUN, TEKO WELAS TEKO ASIH, ASIHO MARANG INGSUN. GO WASESO ALLOH KANG AMISESO, MARMADI KAKANG KAWAH ADI ARI ARI, GETIH PUSER SEDULUR INGSUN SING KARUMATAN LAN ORA SING KARUMATAN, SONGKO MARGO INO LAHIR BARENG SIDINO. IBU ONO NGAREP BOPO ONO MBURI, AYO PODO BEBARENGAN GOLEK SANDANG PANGAN. SLAMETO BUDIKU LUHURO KADRAJATANKU, SAK TINGKAH POLAHKU SLAMET OLEH REZEKINE ALLOH, LA ILA HAILLALLOH MUHAMMADARROSULULLOH. di bc di wktu tngah mlam, menghdap timur, selatan,brat n utara, msing di bc 7x. Insya Alloh, rejiki kita kn lancar n usha pun lancr. @@@

Categories: AMALAN MEMPERLANCAR REZEKI | 92 Komentar

MANTRA MENYAN PUTIH


BAYU PAMUNGKAS

bayu_pamungkas24@yahoo.co.id

Mantra menyan putih untuk mempermudah hajat kita.

bakar menyan putih sambil baca

“BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM NIAT INGSUN NGOBONG DUPO MENYAN PUTIH NYAOSI DHAHAR SEKAR PETHAK GONDO ARUM NYAI DHANYANG KYAI DANYANG,SUPADOS AWAK INGSUN SAGET KABUL PANYUWUN INGSUN.MUGI MUGI GUSTI ALLAH MARINGONO MARGO GAMPANG”

lakukan 7mlm berturut2. Jam 12 mlm

gunanya untuk mempermudah hajat kita. @@@

Categories: MANTRA MENYAN PUTIH | 7 Komentar

ILMU PELET DENGAN SEKALI COLEKAN


Oleh: Ki Tampar Petir (kitamparpetir@yahoo.com)

Saya akan ijasahkan ilmu Pelet dengan colekan atau 1x sentuhan langsung tergila-gila bisa buat pengeretan dll.

Syarat yg harus ditempuh 1. sediakan sajen 2. minyak seribu bunga atw melati 3. menyan arab(hanya digunakan pd mlm trakhr pas ngebleng) 4. kopi pahit teh manis,susu masing2 1 gelas 5. sebelumnya mandi keramas 6. puasa 3hari mutih ngebleng 1 mlm dimulai hr selasa,rabu n kamis mlm jumat ngebleng(tdk tdr n ddlm ruangan bersih n tdk kena cahaya sdkitpun gelap gulita sambil bakar menyan arab dan 7. shalat sholat tobat 2rakaat lalu istgfar 1000x 8. hajat 4 rakaat 9. tawasul lalu niat minta ilmu pelet ini.

Mantranya Shirotol ladzina
baca sesuai hari kelahiran kelahiran misalnya senin 444x selasa 333x rabu 777x kamis 888x jumat 666x sabtu 999x minggu 555x amalkan subuh n magrib sesuai hari kelahiran anda sprti yg diatas jg. amalkan sewaktu sholat hajat sesuai hari kelahiran n pas ngebleng hari trakhr ga pakai hitungan sampai ktmu khodam pemilik ilmu ini.

Waktu wirid oleskan dtangan kanan minyak sribu bunga lalu gosokan supaya kena smwa jari2 yg kanan cara penggunaanya baca 3x tahan nafas Bila ada pertanyaan silahkan email dan akan saya bimbing sampai anda berhasil.

SELAMAT MENCOBA SEMOGA SUKSES. Wassalam

Categories: ILMU PELET DAN PENGASIHAN | 182 Komentar