Daily Archives: 3 Januari 2011

SELINGAN KWA


Simaklah foto-foto dari atas kiri ke kanan

1. 1.Raden Mas Adipati Ario Dhipokoesoemo van Batang met Raden Ajoe
2. Raden Mas Toemenggoeng Tjakraningrat van Blora met Raden Ajoe
3. Raden Toemenggoeng Ario Sosrohadiwidjojo van Demak met Raden Ajoe
4. Raden Adipati Ario Soenarto van Grobogan met Raden Ajoe
5. Raden Toemenggoeng Ario Soekahar van Djapara met Raden Ajoe
6. Raden Adipati Ario Iskandar Tirtokoesoemo van Karanganjar met Raden Ajoe
7. Raden Mas Adipati Ario Notoamidjojo van Kendal met Raden Ajoe
8. Raden Toemenggoeng Ario Hadinoto van Koedoes met Raden Ajoe
9. Raden Adipati Ario Poerboadikoesoemo van Koetoardjo met Raden Ajoe
10. Raden Adipati Ario Soewondo van Pati met Raden Ajoe
11. Raden Toemenggoeng Ario Soerjo van Pekalongan met Raden Ajoe
12. Raden Adipati Ario Soedoro Soerohadikoesoemo van Pemalang met Raden Ajoe
13. Raden Toemenggoeng Hasan Danoediningrat van Poerworedjo met Raden Ajoe
14. Raden Mas Adipati Ario Djojoadhiningrat van Rembang met Raden Ajoe
15. Raden Mas Toemenggoeng Soesmono van Tegal met Raden Ajoe
16. Raden Toemenggoeng Ario Tjokrosoetomo van Temanggoeng met Raden Ajoe
17. Raden Mas Toemenggoeng Tjokrosiwojo van Tjilatjap met Raden Ajoe
18. Raden Adipati Ario Aroengbinang van Keboemen met zijn jongste dochter
19. Raden Adipati Ario Danoesoegondo van Magelang met Raden Ajoe
20. Raden Toemenggoeng Ario Soegondho van Poerbolinggo met Raden Ajoe
21. Raden Adipati Ario Sosrodiprodjo van Wonosobo met Raden Ajoe
22. Raden Adipati Ario Gondosoebroto van Banjoemas met Raden Ajoe

Mereka adalah leluhur kita. Mereka eyang buyut kakek nenek kita yang punya kuasa, sakti, kaya. Tapi mereka sudah almarhum. Hidup hanya sekali tapi abadi. Jangan sia-siakan hidupmu.. hai kawanku….. Raihlah kesempatan sekarang, detik ini untuk berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama. Yang  bisa mengabadikan dirimu bukanlah kuasamu, saktimu, kayamu.. tapi manfaatmu.

==iklan layanan sosial kemanusiaan ini disampaikan oleh KWA untuk Indonesia==

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 146 Komentar

ZIKIR


Ki Ageng Raden Mas Sahid
kiagengradenmassahid@yahoo.com

Assalammualaikum wr wb, Dibawah ini ada beberapa doa dan zikir untuk anda boleh mengamalkannya:-

Zikir untuk kerezekian:- ALLAHHUMMAH YA GHANIYYU, YA HAMIDU, YA MUBDIU, YA MU’IDU, YA RAHIMU, YA WADUDU, AGNINI BIHALALIKA AN’ HARAMIKA WAKFINI BIFADLIKA ‘AMMAN SIWAKA, WASALLALLAHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WASAHBIHI WASSALIM 70X

Zikir untuk pengobatan:- YA KHOIRUL GHAFIRIN, YAA KHOIRUL FAATHIIN, YAA KHOIRUN NASIRIIN. YA KHOIRUL HAKIMIN, YAA KHOIROR ROJIKIN, YAA KHOIRUL WARISIN. YAA KHAIRUL HAAMIDIIN, YAA KHOIRUD DZAKIRIN. YAA KHOIRUL MUNJILIIN, YAA KHOIRUL MUHSINIIN. 70X (Apabila ingin melakukan pengobatan, sediakan segelas air masak dan letak didepan lalu baca ayatnya 33x selepas itu niat untuk menyembuhkan penyakit yg ada pada diri kita ataupun seseorang itu, lalu tiup ke air itu dan baca al-fateha 5x selepas itu baca selawat nabi 11x.)(Separuh airnya di minum dan separuh lagi diraub ke muka hingga embun kepala.)

Zikir untuk kesaktian:- ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA BISMIKA YAA ROBBANA. YAA ILAHANA YAA SAYYIDANA YAA MAULANA. YA NAA SIRUNA YAA HAFIDZHUNA YAA DALILANA. YAA MUI ‘NANA YAA HABIBANA YAA THOBIBANA. 70X

Doa selepas sholat wajib:-LAHUMMA AKSYR MAA LII WAA WALADII, WABAARIKLII FIIMAA A’THOTANII, ( WA ‘ATHIL HAYAA TII ‘ALA THO’ATIKA, WA ‘AHSYN ‘AMALII, WAKFIRLII.) MAKNANYA (YA ALLAH PERBANYAKANLAH HARTA, KEKAYAAN DAN JUGA ANAKKU, SERTA BERIKANLAH BAROKAH KEPADAKU ATAS APA YG TELAH ENGKAU KARUNIAKAN KEPADAKU.) (DAN PANJANGKANLAH KEHIDUPANKU PADA KETAATAN TERHADAPMU SERTA PERBAIKILAH AMAL PERBUATANKU, DAN BERIKANLAH AMPUNAN KEPADAKU) 11X/33X

Adapun zikir agar beruntung & menang:- ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA FAUZA INDALLIQAA, WANNSHRA INDAL QADHAA WA MANAAZILASY SYUHADAA-I. WA AISYAS SUADAA-I, WA MURAFAQATAL AN BIYAA-I. 11X/21X/33X/70X Selepas sholat.
Dan wirid setiap malam:- INNALLAHA ALLA KULLI SYAI-IN QADIIR. 100X

Untuk agar kaya & mulia:- allahumma inni dhaiifun fa qawinii wa inni dzalinun fa a’izzanii wa inni faqirun fa ‘aghninii yaa arhamanrahimiin. 5x/7x/11x (selepas sholat)

Untuk memudahkan sesuatu perkara:- LAILLAHA ILLA ANTA SUBHANNAKA INNI KUNTUM MINAZ ZHOLIMIN.99X/333X

Insyaallah jika sesiapa membaca ayat ini akan ada perubahan pada dirinya:- SUBHANAWLAH WALHAMDULILLAH WALAA ILLA HA ILLALLAH WAWLAH HU AAKBAR, LAA HAWLA WALA KUWATA ILLA BILLA HIL ALILHI AHZIM. 99X/333X/900X SETIAP HARI. (Apabila kita berzikir secara istiqomah inshaallah allah swt akan naikkan derajat kepada org itu)

Doa sebelum melakukan apapun pekerjaan:- Illahi anta maksudi waridoka matlubi fa ‘atini mahabbataka wa makrifataka. Laa hawla walaquwwata illa billahil aliyul aziim. 3x/7x/11x

Mohon dikurniakan anak:- 1) Allaahumma allif baena qulubinaa washlih dzata baenina wahdina subulassalaa wanajjina minazhulumati ilan nuur wa jannibnal fawaahisa maa zhahara minhaa wamaa bathan wa baarik lanaa fii asmaa’ina wa absharina wa quluubuna wa azwajinaa wa dzurriyyaatinaa watub alaina innaka antattawwabur rahim. Rabbana hablanaa min azwaa jina wa dzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waj’alnaa lil muttaginaa imaman. 2) ALLAHUMMA JANIBNASSYAITHA NU WAJANNI BISSYAITHAANA MIMMA RAZAGTANAA. 3) Rabbii hablii min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii ud du ‘aa.
KETERANGAN: Sebelum melakukan hubungan suami isteri, lakukan sholat sunah qabla jima’ dengan berjamaah. setelah selesai baca doa no.1 (1x). Ketika akan bermesraan, keduanya membaca doa no.2 (1x). Setiap selesai sholat wajip 5 waktu baca doa no.3 (5x). INSYAALLAH DALAM MASA 3-6 BULAN ANDA DIKURNIAKAN ANAK.

Semoga zikir/doa ini bermanfaat dan dimudahkan segala hajat anda. Amien. Lakukanlah zikir/doa ini secara istiqomah & yakin, dan kita harus berusaha. Inshaallah allah swt akan menolong kita. Wassalammualaikum wr wb. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 177 Komentar